Japanese Boy Names

3 Syllables

Names starting with A:

 • Akari
 • Akio
 • Akito
 • Arata
 • Atsushi
 • Akemi
 • Akira
 • Aoki
 • Asahi
 • Ayaki

Names starting with C:

 • Chikao

  Names starting with D:

  Names starting with E:

  • Eiichi

   Names starting with F:

   • Fumito
   • Fusao
   • Fumiya

   Names starting with G:

    Names starting with H:

    Names starting with I:

    • Ichigo
    • Ichirou
    • Isamu
    • Itsuki
    • Ichiro
    • Ikuya
    • Itachi
    • Iwao

    Names starting with K:

    Names starting with M:

    Names starting with N:

    • Naoki
    • Noboru
    • Noburu

    Names starting with O:

    • Osamu

     Names starting with R:

     • Reiji
     • Rikuto
     • Rokurou
     • Reiki
     • Rokuro
     • Ryoichi

     Names starting with S:

     Names starting with T:

     Names starting with W:

     • Wataru

      Names starting with Y:

      • Yasushi
      • Yoshirou
      • Yukia
      • Yuuma
      • Yuuto
      • Yoshiki
      • Yuichi
      • Yuuki
      • Yuuta
      • Yuzuru

      Names starting with Z:

      Want to learn
      more about syllables?