2 Syllable Girl Names

Starting with: B

Names starting with Ba:

 • Baako
 • Baba
 • Baby
 • Bach Yen
 • Badu
 • Bailee
 • Baina
 • Bakarne
 • Bala
 • Balere
 • Bambi
 • Bancroft
 • Bandit
 • Banji
 • Bara
 • Barbi
 • Barbra
 • Bari
 • Barkhad
 • Barran
 • Barrett
 • Barry
 • Basha
 • Bathild
 • Batul
 • Bayan
 • Bayleigh
 • Baylie
 • Bayo
 • Baara
 • Babette
 • Bacca
 • Baden
 • Baibre
 • Bailey
 • Baka
 • Baker
 • Baldhart
 • Bama
 • Banan
 • Bandi
 • Bani
 • Banner
 • Barak
 • Barbie
 • Bardot
 • Barker
 • Barnett
 • Barras
 • Barrie
 • Bartlett
 • Basma
 • Bathilde
 • Batya
 • Baylee
 • Bayley
 • Baylor
 • Bayou

Names starting with Be:

Names starting with Bh:

 • Bhadra
 • Bhavna
 • Bhoomi
 • Bhagya
 • Bhavya

Names starting with Bi:

 • Bia
 • Bibi
 • Bibsbebe
 • Biddy
 • Bijou
 • Billie
 • Billye
 • Binder
 • Bindu
 • Binga
 • Binna
 • Binti
 • Birdine
 • Birget
 • Birgitte
 • Birtie
 • Bisma
 • Bitya
 • Bian
 • Bibine
 • Biddie
 • Biden
 • Bijoux
 • Billy
 • Bina
 • Bindi
 • Bindy
 • Bingley
 • Binney
 • Birdie
 • Birdy
 • Birgit
 • Birtha
 • Bisgu
 • Bison
 • Bixby

Names starting with Bl:

Names starting with Bo:

 • Bobbi
 • Bobby
 • Bodhi
 • Bogart
 • Bonie
 • Bonnie
 • Boomer
 • Botham
 • Bowers
 • Boyer
 • Bozi
 • Bobbie
 • Bobbye
 • Bodie
 • Bona
 • Bonni
 • Bonny
 • Borgny
 • Bouvier
 • Bowman
 • Boyka

Names starting with Br:

Names starting with Bu:

 • Buan
 • Buddug
 • Buena
 • Bula
 • Buna
 • Burdette
 • Burnice
 • Bushra
 • Busy

Names starting with By:

 • Byrdene
 • Bysen
 • Byrdie
Do You Know
the difference between
Was and Were?