Japanese Boy Names

2 Syllables

Names starting with A:

 • Aoi
 • Atsuo

Names starting with B:

 • Botan
 • Bunta

Names starting with D:

 • Daiki
 • Denji

Names starting with E:

 • Eiji
 • Eri
 • Eito
 • Etsuo

Names starting with G:

 • Genji
 • Giichi
 • Gorou
 • Genkei
 • Goro

Names starting with H:

 • Hachi
 • Haru
 • Hayate
 • Hiro
 • Hosei
 • Hajime
 • Harue
 • Hibine
 • Homare

Names starting with I:

 • Ikuo
 • Itsuo

Names starting with J:

 • Jiro
 • Joji
 • Juro
 • Jirou
 • Junpei
 • Jurou

Names starting with K:

 • Kaemon
 • Kaito
 • Kana
 • Kanji
 • Katsuo
 • Kazuo
 • Keisuke
 • Kenji
 • Kenta
 • Ko
 • Koichi
 • Kosuke
 • Kouki
 • Kozue
 • Kuro
 • Kyosuke
 • Kairi
 • Kamin
 • Kaname
 • Katsu
 • Kazou
 • Keiji
 • Keizo
 • Kenshin
 • Kenzo
 • Kohei
 • Koji
 • Kota
 • Kouta
 • Kumi
 • Kurou
 • Kyou

Names starting with L:

 • Luffy

  Names starting with M:

  • Maemi
  • Matsu
  • Mika
  • Mitsu
  • Mizu
  • Muga
  • Maro
  • Michi
  • Miko
  • Mitsuo
  • Mochi

  Names starting with N:

  • Naoya
  • Nobu
  • Natsu
  • Nori

  Names starting with O:

  • Oda

   Names starting with R:

   • Raiden
   • Riki
   • Ringo
   • Ryohei
   • Ryosuke
   • Ryoto
   • Ryuhei
   • Riichi
   • Riku
   • Ryo
   • Ryoji
   • Ryota
   • Ryu
   • Ryuu

   Names starting with S:

   • Saku
   • Seiji
   • Shino
   • Shiro
   • Shogo
   • Shoji
   • Shouta
   • Shunpei
   • Shuya
   • Sora
   • Souma
   • Sasuke
   • Seiko
   • Shinta
   • Shirou
   • Shohei
   • Shota
   • Shoya
   • Shusuke
   • Soji
   • Sota
   • Souta

   Names starting with T:

   • Taichi
   • Taiki
   • Tarou
   • Tomi
   • Toru
   • Taijo
   • Taro
   • Tetsuo
   • Tomo

   Names starting with W:

   • Washi

    Names starting with Y:

    • Yama
    • Yasuo
    • Yoshi
    • Yudai
    • Yuki
    • Yusei
    • Yuya
    • Yasu
    • Yoite
    • Yosuke
    • Yuji
    • Yuri
    • Yuta
    Do You Know
    how to write alot correctly?