Japanese Girl Names

2 Syllables

Names starting with A:

 • Aerith
 • Aika
 • Aimi
 • Airi
 • Aki
 • Anzu
 • Arine
 • Ayane
 • Ai
 • Aiko
 • Aina
 • Akane
 • Akiye
 • Aoi
 • Ayame
 • Ayume

Names starting with C:

 • Chiho
 • Chitose
 • Chizu
 • Chouko
 • Chika
 • Chiyo
 • Chizue

Names starting with E:

 • Eiko
 • Eri
 • Emi
 • Etsu

Names starting with F:

 • Fuji
 • Fumi
 • Funa
 • Fujiye
 • Fumiye
 • Fusa

Names starting with G:

 • Genji

  Names starting with H:

  • Hachi
  • Hanae
  • Harue
  • Hatsu
  • Hiro
  • Hoshi
  • Hana
  • Hanaye
  • Haruye
  • Hatsuye
  • Hisaye

  Names starting with I:

  • Ikuye
  • Isaye

  Names starting with J:

  • Junko

   Names starting with K:

   • Kaida
   • Kaiya
   • Kana
   • Kata
   • Katsuye
   • Kazane
   • Kazuye
   • Kiku
   • Kimi
   • Kinu
   • Kita
   • Koko
   • Kosuke
   • Kotone
   • Kozue
   • Kuma
   • Kuniye
   • Kuri
   • Kyou
   • Kairi
   • Kaiyo
   • Kanon
   • Katsu
   • Kayo
   • Kazu
   • Keiko
   • Kikuye
   • Kimiye
   • Kinuye
   • Kiyo
   • Koma
   • Koto
   • Koume
   • Kozuye
   • Kumi
   • Kura
   • Kyoko

   Names starting with M:

   • Maeko
   • Maho
   • Mami
   • Maro
   • Mayu
   • Michiye
   • Mika
   • Miko
   • Mirai
   • Misaye
   • Mitsuye
   • Miwa
   • Miyo
   • Mochi
   • Momoye
   • Motoye
   • Maemi
   • Maki
   • Manae
   • Masaye
   • Michi
   • Miho
   • Miki
   • Miku
   • Misa
   • Mitsu
   • Miu
   • Miya
   • Miyu
   • Momo
   • Moto
   • Mura

   Names starting with N:

   • Nami
   • Nara
   • Natsuye
   • Nori
   • Nao
   • Natsu
   • Nobuye

   Names starting with O:

   • Oda
   • Oki

   Names starting with R:

   • Rika
   • Riko
   • Riye
   • Ruri
   • Ryoko
   • Riki
   • Rina
   • Rumi
   • Ryo

   Names starting with S:

   • Sachi
   • Sada
   • Saki
   • Sanaye
   • Saya
   • Shinju
   • Shizuye
   • Sora
   • Sumiye
   • Suzu
   • Sachiye
   • Sakaye
   • Saku
   • Sato
   • Seiko
   • Shizu
   • Shoko
   • Suki
   • Sushi
   • Suzume

   Names starting with T:

   • Tama
   • Toki
   • Tomo
   • Toshi
   • Tetsu
   • Tomi
   • Tomoe
   • Tsubame

   Names starting with U:

   • Uki
   • Uta
   • Ume

   Names starting with W:

   • Wenhui

    Names starting with Y:

    • Yachi
    • Yoko
    • Yoshe
    • Youko
    • Yua
    • Yuka
    • Yuko
    • Yumie
    • Yuri
    • Yuta
    • Yasu
    • Yori
    • Yoshi
    • Youta
    • Yui
    • Yuki
    • Yumi
    • Yuna
    • Yuriye
    Ever Wonder
    when to use
    Whether and Weather?